WELKOM op de website van Gastouderbureau TiB!

Waar staat Gastouderbureau TiB voor?
De afkorting TiB staat voor Thuis in Balans. De balans, het evenwicht voor een kind, loopt als een rode draad door de organisatie heen. Maar dat is niet het enige, Gastouderbureau TiB staat verder voor ‘Samen zorgen, flexibel en vertrouwd!’ waarbij kwaliteit, servicegerichtheid en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel staan.

De missie
Gastouderbureau TiB en de aangesloten gastouders vinden het belangrijk om  een zo optimaal mogelijke bemiddeling te realiseren waarbij zowel de ouders, het kind en de gastouder zich comfortabel bij voelen.

Het werkgebied
Gastouderbureau TiB is gevestigd in Schildwolde maar bemiddelt voor de hele provincie Groningen.

Gastouderbureau TiB is een wettelijk erkend gastouderbureau.
Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. De wet Kinderopvang regelt de financiering en de kwaliteit van de kinderopvang. Om als gastouderbureau wettelijk erkend te worden, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Werken volgens een pedagogisch beleidsplan
  • Geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
  • Verklaring omtrent gedrag van de houder van het gastouderbureau en alle gastouders, partners van de gastouders en inwonende kinderen boven de 18 jaar van de gastouders
  • Geregistreerd staan in het Personenregister Kinderopvang (PRK)
  • Voeren van jaarlijkse evaluatiegesprekken met ouders en gastouders
  • Uitvoeren van Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid bij de gastouders thuis
  • Instellen van een oudercommissie
  • Klachtenreglement

Bent u geïnteresseerd of op zoek naar een geschikte gastouder of wilt u als gastouder aan de slag? Meer informatie vindt u op deze website. Uiteraard kunt u ook telefonisch informatie inwinnen.