Hier kunt u een aantal documenten bekijken die een indruk geven hoe wij werken:

Richtlijnen Gastouderbureau TiB 2021

Protocol Kindermishandeling en Grensoverschrijdend GedragTiB2019

Pedagogisch beleidsplan

Reglement oudercommissie

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Wij werken met een privacy policy.