Het registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) van Gastouderbureau TiB is 143636388. Gastouderbureau TiB wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Het inspectierapport ligt ter inzage op het gastouderbureau en bij de oudercommissie.

In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u ook de inspectierapportages van de GGD bekijken van het gastouderbureau en de gastouders.

U kunt het LRK nummer en de inspectierapporten van Gastouderbureau TiB terugvinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Op de volgende site kunt u de aangesloten gastouders vinden. Indien u de naam van de gastouder selecteert, vindt u hier het inspectierapport GGD en LRK nummer van de desbetreffende gastouder. www.landelijkregisterkinderopvang.nl