Het pedagogisch beleidsplan is het uitgangspunt voor de werkwijze van Gastouderbureau TiB. Van de gastouders wordt gevraagd om volgens dit pedagogisch beleidsplan te werken en de ouders moeten zich hier uiteraard in kunnen vinden. Het pedagogisch beleidsplan kunt u vinden bij de DOCUMENTEN.

Inschrijven
Schematisch gezien gaat de inschrijfprocedure als volgt:

GASTOUDER OUDER
Stap 1 Inschrijving
(website, telefonisch)
Inschrijving
(website, telefonisch)
Stap 2 Intakegesprek Intakegesprek
Stap 3 Verklaring omtrent Gedrag Inschrijfgeld
Stap 4 Inschrijving landelijk register Definitieve Inschrijving
Stap 5 Koppelingsgesprek Koppelingsgesprek
Stap 6 Proefperiode Proefperiode
Stap 7 Start Overeenkomst Start overeenkomst
Stap 8 Evaluatie + Risico Inventarisatie Evaluatie

Onder de rubrieken GASTOUDER en OUDER treft u uitgebreidere informatie over de te nemen stappen aan.