U bent op zoek naar opvang voor 1 of meerdere kinderen. U vindt het belangrijk dat uw kinderen in een huiselijke, gezinssituatie goed opgevangen worden. Maar ook dat dit gezin uw regels, sfeer en opvoeding respecteert. Daarnaast vindt u het prettig om uw opvanguren flexibel te kunnen indelen. Gastouderbureau TiB bemiddelt in een voor u passend gastoudergezin.

Of u heeft al een oppas. Met de invoering van de Wet Kinderopvang is het in de meeste gevallen aantrekkelijker om deze oppas wettelijk te laten registreren. Dan worden de kosten over meerdere partijen verspreid. Gastouderbureau TiB biedt u een duidelijk overzicht.

Wat zijn de tarieven?
Het uurtarief dat door Gastouderbureau TiB gehanteerd wordt, is afhankelijk van:

  • Het uurtarief van de gastouder
  • Het aantal opvanguren
  • Het aantal op te vangen kinderen
  • Het koppelingstarief

 

De totale opvangkosten bestaan dan uit het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal opvanguren per jaar. Dit zijn de bruto kosten, afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u een bijdrage vanuit de overheid krijgen. Voor meer informatie en een proefberekening  kunt u een kijkje nemen op  www.toeslagen.nl.

Interesse?
U kunt zich aanmelden door middel van het inschrijfformulier. Uw wensen worden tijdens een uitgebreid intake gesprek besproken. Indien u zich definitief wilt inschrijven, maakt u het inschrijfgeld van  € 25,00 over en bent u ‘bemiddelbaar’.

Aan de hand van de verkregen informatie zoekt Gastouderbureau TiB naar een geschikte gastouder. In eerste instantie wordt er in het bestand gekeken. Mocht hier geen geschikte gastouder zijn dan wordt er in onderling overleg bepaald of er bijvoorbeeld geadverteerd gaat worden. Ook bestaat er de mogelijkheid om onder de rubriek NIEUWS van deze website te adverteren.

Als er een potentiële gastouder is gevonden, zal er een koppelingsgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek kunnen de ouder(s) en de gastouder elkaar vragen stellen en informatie uitwisselen. Vanuit Gastouderbureau TiB wordt er, daar waar nodig, sturing aan het gesprek gegeven.

Klikt het tussen beide partijen? Dan kan de opvang beginnen. Allereerst volgt er een proefperiode van 6 weken waarin de gastouder en het kind aan elkaar kunnen wennen. Na afloop van deze periode wordt er geëvalueerd en bekeken of de opvang gecontinueerd gaat worden.

Vervolgens zal Gastouderbureau TiB minimaal 2 keer per jaar de gastouder bezoeken. Hierbij zal tevens de risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid uitgevoerd worden. Er wordt dan gekeken hoe het in het huis van de gastouder gesteld is met de veiligheid en hoe de gastouder met de opvangkinderen omgaat. Hiervan wordt jaarlijks een rapport gemaakt dat inzichtelijk is voor de ouders.

Ook wordt er jaarlijks een evaluatie-gesprek gepland tussen ouder, (gastouder) en Gastouderbureau TiB.

Wilt u tenslotte nog weten in hoeverre de gastouders voorbereid worden op het gastouderschap? Neem dan een kijkje bij de rubriek GASTOUDER. Uiteraard kunt u ook telefonisch informatie inwinnen bij Gastouderbureau TiB.