Gastouderbureau TiB heeft een oudercommissie ingesteld. De oudercommissie is adviserend richting het gastouderbureau op diverse punten en behartigt de belangen van de vraagouders.

Het gastouderbureau heeft een klachtenreglement klachtreglement

Gastouderbureau TiB is aangesloten bij de Geschillencommissie. De oudercommissie is bevoegd om namens een ouder een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie. Tot nu toe heeft de Geschillencommissie geen klacht over Gastouderbureau TiB in behandeling hoeven nemen.