Gastouder nodig

Gastouderbureau TiB helpt u graag met het zoeken naar een passende gastouder

U bent op zoek naar opvang voor uw kind(eren). U vindt het belangrijk dat uw kinderen in een huiselijke gezinssituatie liefdevol opgevangen worden. Maar ook dat uw regels, sfeer en opvoeding worden gerespecteerd. Daarnaast vindt u het prettig om uw opvanguren flexibel te kunnen indelen.

Uw wensen worden tijdens een uitgebreid intake gesprek besproken. Aan de hand van de verkregen informatie zoekt Gastouderbureau TiB naar een geschikte gastouder. Als er een potentiële gastouder is gevonden, zal er een koppelingsgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek kunnen de ouder(s) en de gastouder elkaar vragen stellen en informatie uitwisselen. Vanuit Gastouderbureau TiB wordt er, daar waar nodig, sturing aan het gesprek gegeven.

Gastouder gevonden?

Klikt het tussen beide partijen? Dan kan de opvang beginnen. Allereerst volgt er een proefperiode van 6 weken waarin de gastouder en het kind aan elkaar kunnen wennen. Na afloop van deze periode wordt er geëvalueerd en bekeken of de opvang gecontinueerd gaat worden.

Vervolgens zal Gastouderbureau TiB minimaal 2 keer per jaar de gastouder bezoeken. Hierbij zal tevens de risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid uitgevoerd worden. Er wordt dan gekeken hoe het in het huis van de gastouder gesteld is met de veiligheid en hoe de gastouder met de opvangkinderen omgaat. Hiervan wordt jaarlijks een rapport gemaakt dat u als ouder ook in kunt zien.

Ook wordt er jaarlijks een evaluatiegesprek gepland tussen ouder, (gastouder) en Gastouderbureau TiB.

U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen.

Oudercommissie

Gastouderbureau TiB heeft een oudercommissie. De oudercommissie is adviserend richting het gastouderbureau op diverse punten en behartigt de belangen van de vraagouders. De oudercommissie is bevoegd om namens een ouder een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie.

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie  en hebben een klachtenreglement. De Geschillencommissie heeft nog nooit een klacht over Gastouderbureau TiB in behandeling hoeven te nemen. Iets waar wij trots op zijn!

Waarom kiezen
voor TiB?

Kleinschalig

Flexibel

Persoonlijk

Kwaliteit

WERKWIJZE

Heeft u een gastouder nodig? Onze werkwijze is als volgt:

Om het eerste contact te leggen met het gastouderbureau kunt u het aanmeldformulier op deze website invullen of ons bellen.

Uw wensen en de werkwijze van het gastouderbureau worden tijdens een intake gesprek besproken. Met de verkregen informatie gaat Gastouderbureau TiB voor u zoeken naar een geschikte gastouder.

Als er een gastouder voor u is gevonden, vindt er een koppelingsgesprek plaats bij de gastouder thuis. Tijdens dit gesprek kunnen de ouder(s) en de gastouder elkaar vragen stellen en informatie uitwisselen.

Klikt het tussen beide partijen? Dan kan de opvang beginnen en worden de overeenkomsten gemaakt. Er een proefperiode van 6 weken waarin de gastouder en het kind aan elkaar kunnen wennen. Tijdens deze periode wordt er bekeken of de opvang gecontinueerd gaat worden.

Er vindt jaarlijks een evaluatiegesprek plaats tussen ouder, (gastouder) en Gastouderbureau TiB. Ook vindt er bij uw gastouder jaarlijks een risico-inventarisatie plaats op het gebied van veiligheid en gezondheid.

CONTACT

Het gastouderbureau is telefonisch bereikbaar op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-16.00 uur. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken of een WhatsApp sturen en wordt er z.s.m. contact met u opgenomen.

Henriette Baar
Hoofdweg 43
9626 AA Schildwolde
06-23965571
[email protected]
KvK 82066744
LRK 143636388

Lid van