OVER TiB

Bent u op zoek naar kleinschalige en persoonlijke opvang voor uw kind?

Gastouderbureau TiB is een kleinschalig gastouderbureau voor gastouderopvang in de regio Midden Groningen. De afkorting TiB staat voor Thuis in Balans. De balans, het evenwicht voor een kind, loopt als een rode draad door de organisatie heen. Gastouderbureau TiB en de aangesloten gastouders vinden het belangrijk om opvang te realiseren waarbij zowel het kind, de ouders en de gastouder zich comfortabel bij voelen. Zo zorgen we samen waarbij het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop staat en is “thuis in balans”.

Een wettelijk erkend gastouderbureau

Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. De wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang. Om als gastouderbureau wettelijk erkend te worden, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Werken volgens een pedagogisch beleidsplan
  • Geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
  • Verklaring omtrent gedrag van de houder van het gastouderbureau en alle gastouders, partners van de gastouders en inwonende kinderen boven de 18 jaar van de gastouders
  • Houder van het gastouderbureau, gastouders en huisgenoten staan geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK)
  • Voeren van jaarlijkse evaluatiegesprekken met ouders en gastouders
  • Uitvoeren van Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid bij de gastouders thuis
  • Instellen van een oudercommissie
  • Klachtenreglement

Registratie LRK

Gastouders en gastouderbureaus die aan de wettelijke eisen voldoen, worden geregistreerd in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang). Gastouderbureau TiB wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Ook de gastouders worden met regelmaat door de GGD bezocht. In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u de inspectierapporten van deze inspecties van de GGD bekijken van het gastouderbureau en de gastouders.

Waarom kiezen
voor TiB?

Kleinschalig

Flexibel

Persoonlijk

Kwaliteit

DOCUMENTEN & LINKS

Hier kunt u een aantal documenten & links bekijken die een indruk geven hoe wij werken:

CONTACT

Het gastouderbureau is telefonisch bereikbaar op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-16.00 uur. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken of een WhatsApp sturen en wordt er z.s.m. contact met u opgenomen.

Henriette Baar
Hoofdweg 43
9626 AA Schildwolde
06-23965571
[email protected]
KvK 82066744
LRK 143636388

Lid van